Steun ons

Wilt u de Stichting Tussenjaarfonds ondersteunen?

Doneer hier

  • Bezoekers van de Tussenjaarbeurs doneren €5,- voor het Tussenjaarfonds
  • Notaris van Schaik te Bemmel heeft belangeloos meegewerkt aan de totstandkoming van de Stichting
  • Diverse studiekeuze- en onderwijsprofessionals hebben schenkingen gedaan.

Waarom wij het Tussenjaarfonds ondersteunen:

Succesvol studeren heeft heel veel te maken met je persoonlijke ontwikkeling. Een tussenjaar kan dat een boost geven. Door een tussenjaar leer je jezelf zoveel beter kennen dan in de schoolbankjes en je eigen gezin. Elke jongere zou de kans moeten krijgen op zo’n ervaring.studentendecaan Rijksuniversiteit Groningen, Jos Karssies

Geweldig dat jullie dit doen. Het is belangrijk dat ook jongeren van minder welgestelde ouders voor een tussenjaar kunnen kiezen als ze dit willen, en dit waardevol kunnen invullen. Dit heeft positieve effecten op deze jongeren en op de maatschappij.directeur-bestuurslid TussenjaarKenniscentrum, Daniëlle Vogels

Ik doneer, omdat ik iedere jongere de ruimte gun om te onderzoeken welke drijfveren en talenten hij of zij heeft. Kun je studeren en werken vanuit je hart, dan lukt er zoveel meer.Ontwikkel Buro, Joyce Heijnsdijk

De Stichting Tussenjaarfonds werkt aan de ANBI status

Strategisch plan Stichting Tussenjaarfonds

Inleiding / probleemstelling
Studiekiezers en studenten moeten heel wat keuzes maken.
Leerlingen havo/vwo moeten komen tot een afgewogen studiekeuze / toekomstkeuze. Studenten mbo die door willen stromen naar hbo bevinden zich eveneens in een studiekeuzeproces. Bachelorstudenten hbo kiezen na afronding van hun opleiding soms nog een masteropleiding. Bachelorstudenten wo moeten een masterkeuze maken ter completering van hun universitaire studie.

Studiekeuze kost tijd

Een afgewogen keuze maken kost tijd. De studie/examendruk is voor een aantal jongvolwassenen zo groot dat ze niet tot een afgewogen keuze kunnen komen. Ze hebben extra tijd nodig en kiezen voor een tussenjaar. Ook zijn er jongvolwassen die na een inspannend studietraject tijd nodig hebben om te recupereren. Het gaat om 20% van de leerlingen havo/vwo en een groeiend aantal studenten.

Een tussenjaar kan zinvol zijn

Een tussenjaar kan heel zinvol zijn, maar dan moet er wel een afgewogen keuze gemaakt worden voor een zinvolle invulling van dat tussenjaar. Onderwijsprofessionals en studiekeuzebegeleiders zijn onvoldoende toegerust om deze voorlichting / begeleiding structureel te geven. Het TussenjaarKenniscentrum heeft als doel deze leemte op te vullen.

Wie kiezen er voor een tussenjaar?

Vooral kinderen van welgestelde en hoogopgeleide ouders kiezen voor een tussenjaar. Kinderen van lageropgeleide ouders kunnen dezelfde behoefte hebben aan een tussenjaar om dezelfde redenen. Deze ouders zien de noodzaak van een tussenjaar minder. Er is echter ook een financieel aspect. Op zich hoeft een tussenjaar dat een jongere op eigen kracht vorm geeft niet duur te zijn.

Extra begeleiding d.m.v. een tussenjaarprogramma

Heeft een jongere begeleiding nodig bij het maken van toekomstkeuzes, dan is dat een ander verhaal. De hulpverlener in dezen op de middelbare school is voor de jongere die zijn diploma al heeft gehaald niet meer beschikbaar. Er zijn ook organisaties, commercieel of verbonden aan een hogeschool, die voor deze jongeren een tussenjaarprogramma hebben ontworpen (lijst beschikbaar).

Kosten tussenjaarprogramma

Deze tussenjaarprogramma’s kosten (veel) geld. Zijn er financiële belemmeringen dan wil het Tussenjaarfonds meehelpen die belemmeringen deels op te lossen.

Doelgroep en voorwaarden

-Kinderen (Jongvolwassenen) van ouders die een lager inkomen hebben die om welke reden dan ook denken over een (nieuwe) studie of bezig zijn met toekomstdenken
-In aanmerking komend voor studiefinanciering
-Die in eventueel aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) aanvullende beurs (inkomenstoets ouders
-Die bereid zijn 50% van de kosten zelf bij te dragen
-Die inzet tonen (bij onvoldoende inzet wordt de bijdrage teruggevorderd)
Werkwijze tussenjaarfonds
-De jongere rapporteert regelmatig over zijn voortgang en verplicht zich het
tussenjaarprogramma met inzet tot het eind te doorlopen.

Bestuur

Het bestuur van het Tussenjaarfonds selecteert kandidaten en bijpassende
tussenjaarprogramma’s uit een shortlist. Uiteraard in samenspraak met de jongere. Het bestuur laat zich hierin adviseren door deskundigen. Het bestuur houdt nauw contact met de directeur/bestuurder van het Tussenjaarkenniscentrum,
die in principe een adviesrol heeft.

Middelen

 Bijdragen van vrijwilligers verbonden aan het Tussenjaarkenniscentrum
 Bijdragen van betrokken particulieren
 Bijdragen van ontwerpers van tussenjaarprogramma’s op onze shortlist
 Bijdragen van bezoekers van de tussenjaarbeurs